Selain di kota Madinah, terdapat juga sebuah tempat yang dikenali sebagai Al 'Ula...Al 'Ula adalah merupakan sebuah pekan kecil yang terletak kira2 200km dari bandar Madinah..apa yang menarik di sini, ialah sebuah kawasan yang dinamakan Madain Salleh...Madain Salleh ini terkenal dengan kesan peninggalan sejarah Nabi Salleh A.S. dan kaumnya iaitu kaum Tsamud...berikut adalah gambar kesan peninggalan sejarah Nabi Salleh dan kaumnya...

Pics: Kota Madain Salleh

Pics: Dihadapan sebuah rumah kaum Tsamud

Pics: Dihadapan sebuah rumah

Pics: bersama kanak2 tempatan

Pics: tempat tadahan air kaum Tsamud, membuktikan teknologi sudah wujud pada waktu ini..

Pics: Kawasan perumahan golongan atasan kaum Tsamud sebelum merekan dibinasakan Allah

Pics: Kawasan perumahan golongan pertengahan kaum Tsamud

p/s: Didalam Al-Quran ada menceritakan bagaimana Allah S.W.T. mendatangkan bala pada kaum Tsamud kerana mereka telah membunuh unta Nabi Salleh yang merupakan mukjizat Nabi Salleh...Lalu Allah menjatuhkan bala kepada mereka dan membinasakan mereka..FYI, kawasan Madain Salleh ini, menurut fatwa Ulamak Arab Saudi menyatakan bahawa kawasan ini tidak sesuai untuk diduduki kerana telah dilaknat oleh Allah S.W.T.